Modelářské normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů.

Normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy. Z toho je patrno, že nelze zhotovovat modely v libovolném zmenšení. Zvláště ne tehdy, chce-li se modelář zúčastnit různých soutěží. Dále pak tehdy, doplňuje-li svými vlastními modely kolejiště a modely tovární výroby. Zde pak musí dodržovat ještě další rozměry uvedené v normách. Jednotnost a možnost kombinace modelů různých výrobců dala podnět ke vzniku těchto norem. Jsou uváděny pod značkou NEM, která vznikla ze začátečních písmen německého názvu "Normen Europäischer Modellbahnen". Český název je "Normy evropských modelových železnic". Zde Vám přinášíme některé z nich.

Seznam článků v kategorii Normy NEM
Titulek Počet zobrazení
NEM 010 - Velikosti a rozchody Zobrazení: 11340
NEM 102 - Průjezdný průřez Zobrazení: 22349
NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic Zobrazení: 9047
NEM 112 - Vzdálenosti kolejí Zobrazení: 17150
NEM 114 - Převýšení v oblouku Zobrazení: 12794
NEM 120 - Průřezy kolejnic a kolejnicové spojky Zobrazení: 10106
NEM 123 - Rozměry železničního svršku Zobrazení: 12226
NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí Zobrazení: 9778
NEM 201 - Poloha trolejového drátu Zobrazení: 9410
NEM 301 - Obrys vozidel Zobrazení: 10202
NEM 310 - Dvojkolí a kolej Zobrazení: 11318
NEM 311 - Profily okolku Zobrazení: 8951
NEM 380 - Kontejnery Zobrazení: 8571
NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení Zobrazení: 9134
NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení Zobrazení: 9824
NEM 800 - Železniční epochy Zobrazení: 10830