Modelářské normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů.

Normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy. Z toho je patrno, že nelze zhotovovat modely v libovolném zmenšení. Zvláště ne tehdy, chce-li se modelář zúčastnit různých soutěží. Dále pak tehdy, doplňuje-li svými vlastními modely kolejiště a modely tovární výroby. Zde pak musí dodržovat ještě další rozměry uvedené v normách. Jednotnost a možnost kombinace modelů různých výrobců dala podnět ke vzniku těchto norem. Jsou uváděny pod značkou NEM, která vznikla ze začátečních písmen německého názvu "Normen Europäischer Modellbahnen". Český název je "Normy evropských modelových železnic". Zde Vám přinášíme některé z nich.

Seznam článků v kategorii Normy NEM
Titulek Počet zobrazení
NEM 010 - Velikosti a rozchody Zobrazení: 12500
NEM 102 - Průjezdný průřez Zobrazení: 24322
NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic Zobrazení: 9677
NEM 112 - Vzdálenosti kolejí Zobrazení: 18564
NEM 114 - Převýšení v oblouku Zobrazení: 13933
NEM 120 - Průřezy kolejnic a kolejnicové spojky Zobrazení: 10765
NEM 123 - Rozměry železničního svršku Zobrazení: 13023
NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí Zobrazení: 10341
NEM 201 - Poloha trolejového drátu Zobrazení: 10069
NEM 301 - Obrys vozidel Zobrazení: 11012
NEM 310 - Dvojkolí a kolej Zobrazení: 12318
NEM 311 - Profily okolku Zobrazení: 9736
NEM 380 - Kontejnery Zobrazení: 9227
NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení Zobrazení: 9797
NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení Zobrazení: 10757
NEM 800 - Železniční epochy Zobrazení: 11587