Modelářské normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů.

Normy NEM

Normy evropských modelových železnic jsou základem pro práci všech modelářů i výrobců železničních modelů. Udávají poměr zmenšení pro jednotlivé velikosti a v jednotlivých velikostech pak udávají rozměry, které musí být dodrženy. Z toho je patrno, že nelze zhotovovat modely v libovolném zmenšení. Zvláště ne tehdy, chce-li se modelář zúčastnit různých soutěží. Dále pak tehdy, doplňuje-li svými vlastními modely kolejiště a modely tovární výroby. Zde pak musí dodržovat ještě další rozměry uvedené v normách. Jednotnost a možnost kombinace modelů různých výrobců dala podnět ke vzniku těchto norem. Jsou uváděny pod značkou NEM, která vznikla ze začátečních písmen německého názvu "Normen Europäischer Modellbahnen". Český název je "Normy evropských modelových železnic". Zde Vám přinášíme některé z nich.

Seznam článků v kategorii Normy NEM
Titulek Počet zobrazení
NEM 010 - Velikosti a rozchody Zobrazení: 13592
NEM 102 - Průjezdný průřez Zobrazení: 26590
NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic Zobrazení: 10206
NEM 112 - Vzdálenosti kolejí Zobrazení: 20331
NEM 114 - Převýšení v oblouku Zobrazení: 14670
NEM 120 - Průřezy kolejnic a kolejnicové spojky Zobrazení: 11281
NEM 123 - Rozměry železničního svršku Zobrazení: 13805
NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí Zobrazení: 11561
NEM 201 - Poloha trolejového drátu Zobrazení: 10589
NEM 301 - Obrys vozidel Zobrazení: 12299
NEM 310 - Dvojkolí a kolej Zobrazení: 13116
NEM 311 - Profily okolku Zobrazení: 10471
NEM 380 - Kontejnery Zobrazení: 9597
NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení Zobrazení: 10225
NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení Zobrazení: 11227
NEM 800 - Železniční epochy Zobrazení: 12303