NEM 112 - Vzdálenosti kolejí

Norma (+komentář), vydání 1975

Tato norma slouží jako pomůcka na:

1. určení minimálních vzdáleností kolejí v oblouku v závislosti na délce používaných vozidel

2. zjištění, zda vozidla určité délky mohou jezdit na kolejišti, u kterého je vzdálenost kolejí v oblouku známá

Vzdálenosti os přímých kolejí modelů normálně rozchodné trati nemá být podle možnosti menší, než v následující tabulce uvedené hodnoty (rozměry jsou v mm).

N

TT

H0

S

0

I

na volné trati

25

34

46

63

89

125

ve stanicích

28

38

52

71

103

141

V obloucích se vzdálenost kolejí musí zvětšit. Pro vzdálenost kolejí v oblouku je určujícím stranové vybočení vozidel. Největší stranové vybočení mají podvozkové vozy a to dovnitř oblouku. Pro volbu vzdáleností kolejí v oblouku je tak určující délka do úvahy přicházejícího vozu.

Podvozkové vozy se z tohoto důvodu zařazují do tří skupin: Vozová skupina A - s délkou skříně do 20,0m a vzdáleností otočných bodů do 14,0m Vozová skupina B - s délkou skříně do 24,2m a vzdáleností otočných bodů do 17,2m

Vozová skupina C - s délkou skříně do 27,2m a vzdáleností otočných bodů do 19,5m

Poznámka: Zkrácené modely vozové skupiny C (např. ve velikosti H0 v měřítku 1:100) se zařazují v tomto případě do vozové skupiny B.

Mezní rozměry vozových skříní odpovídají následujícím modelovým mírám:

N

TT

H0

S

0

I

Vozová skupina A

125

167

230

313

460

625

Vozová skupina B

151

202

278

378

556

756

Vozová skupina C

170

227

313

425

625

850

Vzdálenosti kolejí, které je třeba zajistit, se odečítají z tabulky (normy NEM 112). Podle možnosti se nemají používat menší vzdálenosti, než jsou uvedené pro vozovou skupinu A, i když se neuvažuje s provozem podvozkových vozů.

Tabulka vzdáleností kolejí (rozměry v mm)

Poloměr vnitřního oblouku

N

TT

H0

A

B

C

A

B

C

A

B

C

200

30

33

-

-

-

-

-

-

-

225

29

32

35

-

-

-

-

-

-

250

28

31

33

40

-

-

-

-

-

275

27

30

32

39

44

-

-

-

-

300

27

29

31

38

42

46

-

-

-

325

26

28

30

37

41

45

57

-

-

350

26

28

29

36

40

43

55

62

-

400

25

27

28

35

38

41

53

59

64

450

25

26

27

34

37

40

51

57

61

500

25

25

26

34

36

38

50

55

59

600

25

25

26

34

34

36

48

52

55

700

25

25

25

34

34

35

46

50

52

800

25

25

25

34

34

34

46

48

50

900

25

25

25

34

34

34

46

47

48

1000

25

25

25

34

34

34

46

46

47


Poloměr vnitřního oblouku

S

0

I

A

B

C

A

B

C

A

B

C

450

76

-

-

-

-

-

-

-

-

500

74

83

-

-

-

-

-

-

-

550

72

80

88

-

-

-

-

-

-

600

70

78

84

116

-

-

-

-

-

700

67

74

80

110

125

-

-

-

-

800

65

71

76

106

119

130

-

-

-

900

64

68

73

103

114

123

154

-

-

1000

63

66

70

100

110

118

149

166

-

1200

63

64

67

96

104

111

142

155

169

1400

63

63

64

93

99

105

136

147

159

1600

63

63

63

91

96

101

132

141

151

1800

63

63

63

89

93

98

129

137

145

2000

63

63

63

89

91

95

126

133

140

2500

63

63

63

89

89

90

125

126

132

3000

63

63

63

89

89

89

125

125

126