NEM 114 - Převýšení v oblouku

Doporučení, vydání 1983

1. Účel a pojmy
Převýšení slouží u skutečné železnice k bezpečnosti jízdy vozidel v oblouku tím, že jízdou v oblouku vyvolaná odstředivá síla se převýšením vnějšího kolejnicového pásu o hodnotu h proti vnitřnímu kolejnicovému pásu celkem, nebo částečně kompenzuje (viz obrázek).

normy9.gif

V modelovém provozu není převýšení z důvodů dynamiky jízdy potřebné, dokonce zvyšuje nebezpečí převrácení jednotlivých vozidel dovnitř. Z tohoto důvodu nemá převýšení h, použité z optických důvodů, převýšit G/15. Doporučuje se:

G

6,5

9

12

16,5

22,5

32

45

h max

0,4

0,6

0,8

1

1,5

2

3

Zobrazení

V oblouku se zachová původní poloha vnitřního kolejnicového pásu v rovině, případně na stoupání, zatímco vnější kolejnicový pás se zvýší o hodnotu h. Oblouky s převýšením se mají konstruovat s přechodnicí (viz norma NEM 113). Délka rampy převýšení má zodpovídat délce přechodnice. Stoupání k převýšení se rozdělí na délku přechodnice rovnoměrně (viz obrázek).

normy10.gif