NEM 123 - Rozměry železničního svršku

Závazná norma

normy13.gif

 

 

Tabulka rozměrů (v milimetrech):

Velikost

Rozchod G

b1

b2

b3

h1

h2 min

h3

h4

S

t

N

9

16

22

--

3

-- --

6

-- --

TT

12

22

25

29

4,5

1,2

2

8

2

5

H0

16,5

30

34

40

5

1,5

2

10

3

7

S

22,5

41

47

55

5

1,8

2

14

4

10

0

32

60

68

80

7

2,2

3

20

6

14

I

45

80

94

110

10

2,6

4

25

8

20

1. Dle NEM 012

2. Závazné jen pro koleje bez lože.

3. Hodnoty jsou směrné, měří se vždy v ose kolejí. Při použití jednotlivých pražců mohou být vzdálenosti pražců (t) a rozměry pražců (b1-h3) přizpůsobeny dle vzoru jako např. u vedlejších kolejí, vedlejších tratí, úzkokolejných tratí.

Poznámka:
Použije-li se místo jednotlivých pražců pražcového pásu, nesmějí být spojnice pražců širší než patky kolejnic. Spojnice smějí ležet pouze pod patkou kolejnic.