NEM 123 - Průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí

Doporučení, vydání 1991

1. Tato norma obsahuje rozměry pro průřez drážního tělesa úzkokolejných tratí. Pod drážním tělesem se v této normě rozumí železniční spodek a svršek v železničně technickém smyslu.

2. Obrázek znázorňuje normální průřez tělesem jednokolejné trati vedené v přímce. Při znázorňování zvláštních forem terénu, např. skalnatých násypů nebo opěrných zdí, je možné se od uvedené průřezu odchýlit; rozměr cse má však i v těchto případech zachovat.

normy14.gif

Po známka: 1. Při moderním spodku je místo odvodňovacího příkopu prosakové potrubí.

Tabulka rozměrů "m"(v milimetrech):

Velikost

Rozchod G

a

b

c

k

f

h 2)

Nm

6,5

12

14

26

2

1,5

4

TTm

9

15

18

35

3

2,5

5

H0m

12

21

25

48

4

3

6

Sm

16,5

28

34

66

5

3,5

8

0m

22,5

40

49

94

7

5

11

Im

32

56

69

132

9

6

16

Iim

45

80

98

188

13

9

22

Poznámka: 2. Při znázorňování starých tratí s lehkým svrškem je výška svršku 2/3h.

Tabulka rozměrů "e"(v milimetrech):

Velikost

Rozchod G

a

b

c

k

f

h 2)

TTe

6,5

12,5

16

25

3

2,5

3,5

H0e

9

17

22

35

4

3

4,5

Se

12

23,5

30

48

5

3,5

5,5

0e

16,5

33

42

68

7

5

7

Ie

22,5

47

60

96

9

6

10

Iie

32

67

85

136

13

9

14

IIIe

45

94

120

194

19

12

20

Tabulka rozměrů "i" 3)(v milimetrech):

Velikost

Rozchod G

a

b

c

k

f

h 4)

H0i

6,5

15

20

35

4

3

-

Si

9

20

27

47

5

3,5

-

0i

12

29

38

67

7

5

-

Ii

16,5

41

53

94

9

6

-

Iii

22,5

58

76

133

13

9

-

IIIi

32

81

106

188

19

12

-

Poznámky :
3. Tabulka rozměrů "i" neplatí pro vysloveně polní železnice.
4. Žádné údaje, protože u předlohy obvykle přechází štěrkové lože přímo do podloží.

3. Jestliže se konstruuje oblouk s převýšením, je třeba respektovat normu NEM 114.

4. Při umístění návěstidel, stožárů trakčního vedení apod. v krajnici je třeba zachovat volnost průjezdného průřezu podle normy NEM 104.