NEM 201 - Poloha trolejového drátu

Závazná norma, vydání 1979

Norma určuje polohu trolejového drátu při provozu modelů evropských železnic normálního a širokého rozchodu s trolejovým vedením.

normy15.gif

 

Tabulka rozměrů (v milimetrech):

Velikost

S1) 2)

H1 1)

H2 3)

H3 1)

Z

3

26

28

30

N

3,5

35

38

40

TT

4,5

45,5

50

52,5

H0

6

62

69

73

S

8

82,5

93

98,5

0

11

114

130

139

I

15

157

181

194

Poznámky :

1) Míry S, H1 a H3 jsou hraniční provozní hodnoty. Trolejové vedení je třeba konstruovat a udržovat tak, aby trolejový drát nezasahoval mimo tento vymezený prostor ani působením tlaku trolejového sběrače, ani polygónovým vedením v oblouku či kolísáním teploty apod.

2) V přímé koleji je třeba uložit trolejový drát klikatě, respektujíc rozměr S, aby se tak dosáhlo rovnoměrného opotřebení lyžiny sběrače. Některé železniční správy používají trolejové sběrače s extrémně krátkými lyžinami (např. SBB). Pokud se mají modelovat takovéto sběrače v přesném zmenšení, je třeba přípustnou klikatost zjistit experimentálně.

3) Míra H2 se zpravidla používá na volné trati. Ve stanicích je trolejový drát obvykle výše, v tunelech a pod mosty níže.