NEM 301 - Obrys vozidel

Závazná norma, vydání 1979

Uvedený obrys vozidel platí pro napodobení evropských železničních vozidel normálního a širokého rozchodu.

Modely skutečných vozidel je třeba stavět pokud možno přesně v měřítku. V žádném případě nesmí části ani spuštěné trolejové sběrače1) vyčnívat z obrysu.

Funkční součásti na odebírání proudu, zabezpečovací zařízení, odpojovače apod. mohou zasahovat do šrafovaného prostoru nad temenem koleje.

normy16.gif

 

Tabulka rozměrů (v milimetrech):

Velikost

G

B1

B2

H1

H2

H3

H4

Z

6,5

17

11

1

2

17

23

N

9

23

14

1

3

24

32

TT

12

30

18

1,5

4

32

42

H0

16,5

40

26

2

5

44

57

S

22,5

54

35

3

7

59

75

0

32

78

48

4

10

83

106

I

45

110

68

5

13

115

146

Poznámky :

1) Ohraničení pracovního prostoru trolejového sběrače - viz norma 202