NEM 380 - Kontejnery

Závazná norma (+komentář), vydání 1975

Tato norma platí jako směrnice na jednotné řešení upevňovacích částí kontejnerů a kontejnerových vozů. Průmyslovým výrobcům železničních modelů se doporučuje tato norma ke zhlédnutí. Je možné použít další dodatečný způsob upevnění. Všechny rozměry jsou v mm.

Rozměry kontejnerů:

Velikost

Délka

ISO kontejner

Kontejner vnitřní přepravy

10'

20'

30'

40'

8'

8'

šířka

délka

N

18,7

37,8

57,0

76,2

15,2

15,2

15,6

16,3

TT

24,9

50,5

76,0

101,6

20,3

20,3

20,8

21,7

H0

34,4

69,6

104,9

140,1

28,0

28,0

28,7

29,9

S

46,7

94,7

142,6

190,5

38,1

38,1

39,1

40,6

0

66,5

134,6

202,8

270,9

54,2

54,2

55,6

57,8

I

93,5

189,3

285,2

381,0

76,2

76,2

78,1

81,3

Poznámka : Povoleno vícerými evropskými železničními správami.

 

normy19.gif

Upevňovací prvky

 

1. Čepy jsou umístěné na spodní straně kontejneru ve všech čtyřech rozích.

2. Díry jsou na vrchní straně kontejneru ve všech čtyřech rozích, na ložní ploše kontejnerových vozů a cestních dopravníků.

 

Velikost

Čep

Díra

Vzdálenost čepů a děr

a max

b max

c min

d min

příčná e

f (10')

g (20')

h (30')

i (40')

k (mezi kontejnery)

N

0,6

0,7

0,7

0,7

14,1

17,4

36,6

55,8

75,0

1,8

TT

0,7

0,8

0,8

0,8

18,8

23,2

48,8

74,4

100,0

2,4

H0

0,8

1,0

1,0

1,0

26,0

32,0

67,3

102,6

137,9

3,3

S

1,0

1,2

1,2

1,2

35,3

43,6

91,5

139,4

187,3

4,3

0

1,2

1,5

1,5

1,5

50,2

62,0

130,1

198,2

266,3

6,1

I

1,4

1,8

1,8

1,8

70,6

87,1

183,0

278,9

374,8

8,8

Uspořádání děr na kontejnerovém voze

normy20.gif