NEM 611 - Elektrické napájení pevně zabudovaných zařízení

Závazná norma, vydání 1981

1. Tato norma se týká

  • 1.1 pevně zabudovaných pohonů, které bezprostředně souvisí s provozem, například pohony výhybek, odpojovací zařízení, návěstidla, točny
  • 1.2 pevně zabudovaných zařízení, které patří k dalšímu vybavení kolejiště, například osvětlení, pohony mlýnů.

2. Elektrické části pevně zabudovaných zařízení je třeba zapojit tak, aby se mohly napájet střídavým proudem. Podle možností mají zařízení podle 1.1 fungovat i na stejnosměrný proud.

Jmenovité napětí pevně zabudovaných zařízení je

Rozchod

(mm)

6,5

>6,5

střídavé napětí

(V)

10

14-16

stejnosměrné napětí

(V)

8

12