NEM 631 - Směr jízdy a provoz při dvoukolejnicovém napájení

Závazná norma, vydání 1981

1. Všeobecně

1.1 "Směr jízdy" vozidla s vlastním pohonem je možné určit vzhledem k jeho vnějšímu vzhledu: "vpřed" označuje např. komín, označení kabiny "1", "P" nebo "V".

normy21.gif

1.2 "Směr provozu" vlaku nebo posunu je možné určit vzhledem k vlakové cestě, např. z "A" do "B" (viz obrázek).

 

2. Dvoukolejnicový provoz
Polarita trakčního napětí určuje směr provozu. Poloha vozidla na koleji je libovolná. V směru jízdy vozidla je pravá kolejnice kladná (viz obrázek nahoře).

3. Provoz s trolejovým vedením
Polarita trakčního napětí určuje směr jízdy. Polohu vozidla na koleji určuje norma NEM 621. "Společná strana" vozidla s vlastním pohonem, označená symbolem, se nachází na levé kolejnici ve směru jízdy, když je trolejové vedení kladné (viz obrázek dole). Polarita druhé kolejnice nemá pro toto vozidlo žádný význam.

normy22.gif