NEM 800 - Železniční epochy

Doporučení, vydání 1990

1. Účel
V historii vývoje železnic jsou zřetelné epochy, vyznačující se technickými znaky a měnícími se společenskými strukturami. Epochy jsou charakteristické jak vzhledem tratí například ve stavbě a signalizaci, tak v konstrukci, barevném řešení a popisu vozidel. Modelová kolejiště by se svou tematikou, vybavením a nasazeným vozidlovým parkem měly dát zařadit do určité epochy. Výrobcům modelových železnic a příslušenství se doporučuje dbát na vyhotovení, které odpovídá daným epochám a v nabídkových publikacích vyznačovat příslušnou epochu.

2. Zařazení do epoch
U evropských železnic je možné z hlediska modeláře rozlišit pět epoch (viz tabulka), které se však zpravidla nedají od sebe přesně oddělit. Ponejvíce jsou přechody plynulé a rozdílné podle území.
Početné mezičasové změny ve vzhledu železnic vyžadují další dělení do period, kterých ohraničení se však vztahu jen na jednotlivé země nebo železniční správy.
Specifické vymezení epoch podle zemí a zařazení do period pojedná řada norem NEM 801 a následujících.

 

Označení

Přibližné časové období

Charakteristika

Epocha I

do 1925

Epocha výstavby železnic od počátku až po dokončení souvislé železniční sítě. Vznik mnohých státních a soukromých sítí převážně regionálního charakteru. Vývoj parní lokomotivy až do završení její základní formy. Pestrý vozový park. Rozkvět železnic v důsledku monopolního postavení v dopravě.

Epocha II 1925-1945

Vznik velkých správ státních železnic v mnoha zemích. Dalekosáhlé sjednocení stavebních a provozních předpisů a normování ve stavbě vozidel. Zavedení elektrické trakce.

Epocha III 1945-1970

Znovuvýstavba a nová organizace železniční dopravy, která utrpěla válkou. Začátek změny trakcí budováním elektrického a dieselového provozu a postupný ústup parní trakce. Vývoj moderního vozového parku a nové návěstní techniky.

Epocha IV 1970-1990

Dovršení přestavby trakce na elektrickou a dieselovou. Zavedení mezinárodně závazného schématu pro popisování osobních a nákladních vozů.

Epocha V od 1990

Vznik vysokorychlostních sítí. Zásadní propracování mezinárodního schématu popisu vozů. Reklamně působivá barevná řešení.