NEM 104 - Světlé průřezy úzkorozchodných železnic

Doporučení, vydání 1980

Tato norma určuje průřez úzkorozchodných železnic rozchodu 650 - 1250 mm*), do kterého nesmí zasahovat žádný pevný předmět, aby se tak zaručil bezkolizní provoz vozidel.

U elektrických železnic s trolejovým vedením je třeba světlý průřez zvětšit, aby odpovídal požadavkům.

normy8.gif

 

Tabulky rozměrů (v milimetrech):

Velikost

rozchod

H

B

Nm

6,5

26

22

TTm

9

34

28

H0m

12

48

38

Sm

16,5

64

52

0m

22,5

90

74

Im

32

126

104

IIIm

45

178

146


Velikost

rozchod

H

B

TTe

6,5

32

26

H0e

9

46

36

Se

12

60

50

0e

16,5

86

70

Ie

22,5

120

98

IIIe

32

170

138

Å ířka světlého průřezu platí jen pro přímou kolej. V prostoru kolejového oblouku je třeba světlý průřez rozšířit vně i dovnitř o hodnotu E v závislosti na poloměru oblouku a použitých vozidel.

Hodnotu E je možné zjistit pokusně nebo vypočítat podle vzorce:

E = R - druhá odmocnina z (R 2- (A/2) 2)

kde značí: E- rozšíření světlého průřezu

R- poloměr oblouku

A- pevný rozvor, případně vzdálenost otočných bodů podvozků nejdelšího vozidla

Poznámky: *) viz NEM 010, doplňkové značky ma e